Đang tải...

Báo cáo quyết toán năm Tân Mão (2011) của Hội Đồng Hương

16-1-2011
Dự đồng hương Vân Trình
=
500.000
9-2-2011
Dự đồng hương Mỹ Xuyên - Cang
=
500.000
13-2-2011
Dự đồng hương Ưu Điềm
=
500.000
19-2-2011
Dự đồng hương Huyện Phong Điền
=
500.000
20-2-2011
Dự đồng hương Tỉnh Thừa Thiên – Huế
=
500.000
20-2-2011
Dự đồng hương Thế Chí Tây
=
500.000
6-3-2011
Dự đồng hương Đại Lộc
=
500.000
10-3-2011
Đám tang cụ Bà Phan Thị Hương (vợ Ông Hoạt)
=
300.000
2-4-2011
Đám tang Bà Lâm Thị Bướm
=
300.000
19-4-2011
Đám tang Ông Trần Văn Ba
=
500.000
23-4-2011
Dự đên thơ Phan Ngộ (đồng hương Mỹ Lợi)
=
500.000
28-4-2011
Đám tang ông Đoàn Tá (bố của ông Đoàn Xứng – Chủ tịch đồng hương Mỹ Xuyên)
=
500.000
10-5-2011
Thăm anh Lương Thanh Cúc nằm viện
=
550.000
8-6-2011
Đám tang ông Hoàng Minh Hùng ở Trị An – Đồng Nai
=
350.000
11-6-2011
Đại diện Cẩm Mỹ thăm anh Lương Thanh Cúc
=
200.000
21-6-2011
Đám tang anh Lương Thanh Cúc (Cù Bị)
=
700.000
20-8-2011
Đám tang cụ Bà Nguyễn Thị Yêm – Q12
=
700.000
20-9-2011
Đám tang anh Phan Đình Tuấn – Đồng hương Huế
=
700.000
21-9-2011
Đám tang cụ Bà Nguyễn Thị Vân (Phú Nhuận)
Scroll To Top