Đang tải...

Báo tin tang lễ Bà Lê Thị Hà

TIN BUỒN
 
 
 
Hội đồng hương Làng cổ Phước Tích vô cùng thương tiếc báo tin:
 
Bà Lê Thị Hà  (vợ ông Lê Ngọc Sơn)
Pháp danh: Diệu Nhất
 
Tuổi Canh Dần (năm 1950)
 
Quê quán: Xã Phong Hòa, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên – Huế
 
Đã từ trần vào lúc 21 giờ 33 phút ngày 26/11/2011 (Nhằm ngày 2 tháng 11 năm Tân Mão).
 
   Hưởng dương: 62 tuổi
 
Đại liệm lúc 09 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2011
 
Di quan đưa về Làng lúc 14 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2011
 
Lễ động quan lúc 07 giờ ngày 01 tháng 12 năm 2011 (Nhằm ngày 07 tháng 11 năm Tân Mão).
 
An táng tại Hà Cát - Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, Huyện Hương Điền, Tỉnh Thư`a Thiên – Huế.
 
Ban liên lạc Hội Đồng Hương thông báo lễ viếng đám tang Bà Lê Thị Hoa vào lúc 17 giờ ngày 27/11/2011
tại địa chỉ:  262/56/1 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.
 
Đề nghị Bà con đồng hương đến viếng.
  
Kính báo
Chủ tịch Hội đồng hương
 

Hoàng Văn Hạnh

Scroll To Top