Đang tải...

Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá làng và phát triển du lịch

Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá làng và phát triển du lịch (thí điểm tại làng gốm cổ Phước Tích - Phong Hoà - Phong Điền - Thừa Thiên Huế)      
 
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC SONG PHƯƠNG
GIỮA Bộ VH-TT-DL (CHXHCN VIệT NAM) VÀ WALLONIE - BRUXELLES (VƯƠNG QUỐC BỈ)
 
 
Tên Dự án: Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá làng và phát triển du lịch (thí điểm tại làng gốm cổ Phước Tích - Phong Hoà - Phong Điền - Thừa Thiên Huế).
Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Ngệ thuật Việt Nam (VICAS)
Cơ quan chủ trì: Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế
Thời gian: 2 giai đoạn (giai đoạn I từ 2008-2009 và giai đoạn II 2010 - 2012)
 
* Nội dung và mục tiêu:
Nghiên cứu với sự thể nghiệm chính sách, gắn di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, thông qua quá trình quảng bá, xúc tiến du lịch, một hướng đi đang được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai như một chính sách ưu tiên hàng đầu trong những năm tới, nhằm:
   

- Bảo tồn và phát huy các di sản phi vật thể của làng gốm Phước tích:Tư vấn về phục hồi gốm cổ Phước Tích; tập huấn về ngày lễ di sản tại W/B; tổ chức ngày lễ di sản tại Phước Tích; Triển lãm các kết quả của dự án Phước Tích trong một ngày lễ Di sản (tại Phước Tích và/hoặc ở ngoài làng Phước Tích); Tư vấn và đào tạo về chống mối và trùng tu nhà cổ.

   

 

- Phục chế và phát huy các di sản vật thể: Trùng tu một ngôi nhà rường và mở một xưởng đào tạo các nghề về trùng tu; Tư vấn và đào tạo về chống mối và trùng tu nhà cổ; Thành lập một mở xưởng đào tạo nghệ nhân trùng tu; Tập huấn về tổ chức bảo tàng sống; Nghiên cứu việc bảo tàng hoá ngôi nhà cổ được trùng tu; Thiết kế trưng bày và đưa vào hoạt động bảo tàng sống tại làng Phước Tích.

  

 

-  Phát huy di sản vật thể và phi vật thể để phát triển du lịch tại làng nghề Phước Tích: Tư vấn về phát huy di sản phục vụ du lịch và quy hoạch du lịch cho một làng ở W/B; Đào tạo nhân lực tại làng phục vụ cho sự phát triển du lịch của làng; Tư vấn, kiến nghị về việc bảo hộ tư pháp và thương hiệu hoá các sản phẩm gốm của Phước Tích; Theo dõi, đánh giá việc quy hoạch du lịch của làng Phước Tích; Đào tạo nhân lực tại làng phục vụ cho sự phát triển du lịch của làng; Tư vấn, kiến nghị về bảo hộ pháp lý sản phẩm và thương hiệu du lịch Phước Tích; Triển lãm quảng bá du lịch về làng Phước Tích tại W/B;

 
* Nội dung cụ thể và tiến trình thực hiện dự án:
 
1. Chủ trì và cung cấp kinh phí khôi phục lò gốm cổ của làng Phước Tích
- Địa điểm xây dựng: tại xóm Đình, làng Phước Tích.
- Cơ quan thực hiện: Cán bộ Phân Viện, Ban quản lý và các nghệ nhân làng cổ Phước Tích
- Tiến độ: Hiện nay đã hoàn thành các phần cơ bản và dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 6/2010, nhân dịp Festival Huế 2010.
 
2. Tổ chức ngày hội Di sản tại làng cổ Phước Tích:
- Thời gian: dự kiến vào đầu tháng 6/2010, kết hợp với sự kiện festival Huế 2010
- Nội dung: các hoạt động nhằm vinh danh các nghệ nhân làm gốm và các sản phẩm đặc trưng; hoạt động văn hóa ẩm thực; hoạt động quảng bá hình ảnh làng cổ Phước Tích
 
3. Thực hiện cuốn phim giới thiệu về làng Di sản Phước Tích
- Hình thức: phim DVD, thuyết minh bằng ba thứ tiếng (Việt-Anh-Pháp)
- Nội dung: giới thiệu về làng cổ Phước Tích và nghề gốm truyền thống.
 
* Tham gia thực hiện
- Trung tâm Đào tạo nâng cao các nghiệp vụ Di sản, Tu viện Paix-Dieu trực thuộc Viện di sản Wallon;
- Đại học Tự do Bruxelles
- Bảo tàng Hoàng gia Mariemont
- Cán bộ, NCV của Vicas Hà Nội và Huế
- Một số thành viên của Nhóm nghiên cứu khoa học trẻ: Nguyễn Thăng Long, Nguyễn Phước Bảo Đàn, Nguyễn Thị Tâm Hạnh, Tôn Nữ Khánh Trang, Trần Đình Hằng, Lê Đình Hùng, Lê Anh Tuấn, Đinh Trần Quân, Trần Thanh Hoàng, Trần Đức Sáng, Hoàng Thị Ái Hoa, Lê Thọ Quốc.
Scroll To Top