Đang tải...

Cập nhật hình ảnh của Làng - Th7/2013

Xin cập nhật hình ảnh công trình betông hoá bờ kè sông Ô Lâu của Làng cổ Phước Tích tính đến tháng 7 năm 2013
Scroll To Top