Đang tải...

Chia buồn cùng Nhạc sỹ Quốc An

CHIA BUỒN
  
 
 

Chúng tôi – những người con của Làng cổ Phước Tích vô cùng xúc động khi nhận được TIN BUỒN về sự ra đi của:
           
Mẫu thân Nhạc sỹ Quốc An
     
 
Trước sự ra đi vĩnh viễn của Bà và sự mất mát lớn lao của gia đình,

Ban liên lạc Hội đồng hương Làng cổ Phước Tích, những người con của Làng cổ Phước Tích:
   
- Xin thành kính chia buồn cùng Nhạc sỹ Quốc An và toàn thể tang quyến
- Nguyện cầu Hương linh sớm về Miền Cực Lạc 
 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Scroll To Top