Đang tải...

Chùa Làng

Chùa được xây dựng tại xóm Hạ Hòa, gần đình làng Phú Xuân. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm xây dựng. Theo gia phả họ Lê Trọng và họ Nguyễn Bá, đoạn ghi công đức,có ghi : Triều vua Minh Mạng (1820-1840), hai cụ Lê Trọng Hiệp và Nguyễn Bá Lương làm thợ cả, thi công tu sửa ngôi chùa làng lần thứ nhất.Như vậy có thể phỏng đoán thời điểm xây dựng vào những thập niên giữa thế kỷ thứ 18.
Năm 1945, do chiến tranh, chùa bị thiêu hủy hoàn toàn.
Năm 1952, để có nơi thờ tự, tu học, Chùa được dựng tạm thời bằng tranh tre nứa lá trong khuôn viên vườn nhà cụ Lê Trọng Khác tại Xóm Cừa.
Đoàn Đồng Ấu, tiền than của Gia Đình Phật Tử Phước Phú được hình thành tại thời điểm này.

Tiền điện Chùa hướng ra nơi hợp lưu của 2 dòng Ô Lâu và Thác Ma. Mặt nước lấp lánh, cảnh sắc tươi vui,; thuyền bè tấp nập, dưới sông, trên bờ khách thập phương qua lại, hết lòng sùng kính.


Năm 1957, Chùa được trùng tu trên nền chùa cũ, vẫn mang tên Phước Bửu Tự như lúc nguyên khai.
Từ đó đến nay,Chùa luôn được tôn tạo và xây mới thêm nhiều hạng mục như Đài Quan Âm, tường thành Cổng Tam Quan, công trình phụ…
Trước cổng tam quan, tiền đường, nội điện đều có những câu đối bằng chữ Hán, khắc vào tường, vào lòng trụ với những nội dung sau:

“ Nhất trần bất đáo Bồ Đề địa
Vạn thiện đòng quy Bát Nhã môn”

 
Dịch nghĩa:
Một hạt bụi chẳng đến được cửa Bồ đề
Muôn thiện đều trở về cửa Bát Nhã

“Phúc địa tiền nghênh Ô Lâu thủy
Bửu kinh hậu lịch Hà hồ trì “

 
Dịch nghĩa:
Đất Phước phía trước chào sông Ô Lâu
Sau nơi đặt Kinh Chùa Bửu là hồ sen Hà Trì
 

 “Phúc địa cựu Thiền môn cửu phẩm
Thanh hương truyền thế đại
Bửu kinh tòng thiếu lĩnh Tam Quy
Hệ tụng lịch tinh sương”

Dịch nghĩa :
Cửa Thiền cổ trên đất phước
Hương thơm cửu phẩm truyền đời đời
Bửu kinh truyền từ đất Phật
Tam quy mãi tụng trải năm tháng

”Phước địa đãi phước nhân
Phạm vũ huy hoàng trang tự cổ
Bửu đài y Bửu chẩm
Bồ đề lạc thổ thế như xuân”

 
Dịch nghĩa :
Đất Phước đãi người được phước
Chùa từ xưa trang nghiêm, huy hoàng
Bửu đài tựa bửu chẩm, bồ đề lạc thổ
Đời đời tươi vui

Scroll To Top