Đang tải...

Danh sách Ban thường trực Làng cổ Phước Tích nhiệm kỳ 2014 - 2017

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC LÀNG CỔ PHƯỚC TÍCH

Nhiệm kỳ : 2014 – 2017
 
STT
Họ và tên
Chức danh
Phần hành công tác
Số điện thoại

01

Nguyễn Duy Vui

Trưởng Ban thường trực

Phụ trách chung

098 3090 751

02

Lê Trọng Quân

P. Ban Nội vụ

Nghi lễ, tang lễ

054 3508 230

03

Lương Vĩnh Viễn

P. Ban Ngoại vụ

Kế hoạch , Xây dựng

093 4876 290

04

Hồ Văn Thái

ủy viên

Phụ trách văn hóa

0166 7266 751

0120 2767 923

05

Hoàng Tấn Minh

Ủy viên

P. Ban tang lễ

093 5009 261

06

Nguyễn Bá Trung

Ủy viên

Thư ký 1, Kế toán, nghi lễ

097 9906 740

07

Nguyễn Duy Hòa

Ủy viên

Thư ký 2,Thủ quỹ, nghi lễ

0168 7250 797

Scroll To Top