Đang tải...

Đình Làng

Đình là nơi thờ các ngài khai khẩn, các bậc tiền bối có nhiều công lao đóng góp xây dựng làng, Đình còn là nơi hội họp, sinh hoạt. Đình trước đây xây dựng 2 nơi.
Đình Đại : Xây dựng tại xóm Hạ Hoà (gần Miếu đôi xưa) chuyên để thờ tự, tế lễ các ngài khai khẩn.
Đình Trung : Xây dựng tại xóm Trung Hoà (xóm Đình) thờ các bậc tiền nhân có công lớn với làng, và là nơi hội họp, sinh hoạt định kỳ.
Đình Trung và Đình Đại đều có chung dáng dấp, kiến trúc theo phong cách Á đông thời cổ.

Thời điểm xây dựng đầu tiên không rõ năm nào ? Theo gia phả họ Nguyễn Bá có ghi vắn tắt : Đình Trung và Đình Đại được tái thiết tôn tạo vào năm 1825 thời Tự Đức do ông Nguyễn Bá Mạo làm thợ cả thi công.
 
Đình Làng

Năm 1945, mặt trận Việt minh ra đời, cuộc chiến Pháp Việt bắt đầu bùng nổ. Đình Đại, Đình Trung, Văn Thánh, Chùa làng, nhà thờ họ, nhiều công trình có giá trị khác, cùng lúc bị thiêu huỷ, triệt hạ. Toàn bộ nhà cửa vườn tược, cây cối từ Miếu Vua về đến Chùa đều bị tàn phá tạo nên một vùng đất trắng, dân phải di tản lên ở các xóm trên – Mãi đến năm 1955, sau hiệp định đình chiến Giơneve (20 tháng 7 năm 1954), Đình Trung mới được xây lại, vị trí vẫn nằm trên nền đình cũ, nhưng thu hẹp nhỏ hơn. Mặt vẫn quay ra hướng Tây Nam phía trước là dòng sông Ô Lâu chảy ngang qua (lần này chỉ xây hậu chẩm) mãi đến năm 1999 mới xây thêm tiền đường, cổng Tam quan, đúc sân, lót gạch.

Còn vị trí Đình Đại sau này xây trường Tiểu học, trước cửa Tam Quan, tiền đường và trong nội điện có các câu đối bằng chữ Hán khắc trong lòng trụ với nội dung nói về truyền thống uống nước nhớ nguồn, ca ngợi phong cảnh Phước Tích như :

+ Dân dục chỉ trí Phong Điền lý nhật tinh
+ Thần hưởng dáng chi phúc tích súc tuế tăng
Nghĩa : (Đời sống ấm no, ruộng đất ngày càng rộng lớn
Phúc lành ban xuống tích chứa trải dồi dào)
+ Phúc hậu chi sanh nhân vi cơ nghĩa vi chỉ
+ Đích tứ kỳ đại duy dĩ lập
Nghĩa : ( Phúc hậu, nhân nghĩa làm nền tảng
Đại cuộc cương kỷ là quy mô)
* Bản mộc (Cây có cội)
* Thuỷ nguyên ( Nước có nguồn)
* Nhị khí lương năng ( Hai khí tốt đẹp)
* Bách tuế lưu phương (Trăm đời lưu truyền tiếng thơm)
* Thụ đức vu tư ( Nuôi dưỡng đức hạnh ngày càng nẩy nở)
* Bốí hậu Hà trì quan cổ nguyệt
* Diện tiền Ô thuỷ đãi lương phong
Nghĩa : (Sau lưng Ao Sen ngắm trăng xưa
trước mặt Sông Ô đời gió lành
Phía ngoài trước đình , hai bên tả hữu có dựng 3 tấm bia đá bằng chữ Hán:
Tấm thứ nhất : (phía bên tả ngoài nhìn vào)
nội dung ghi ơn bà Hồ Thị Quỳnh Dao
Tấm thứ hai : (phía bên hữu)
nội dung ghi ơn bà Lương Thị Dao
Tấm thứ nhất : ( bên tả đặt phía ngoài tấm thứ nhất)
nội dung ghi ơn bà Lương Thị Toại
Scroll To Top