Đang tải...

Ds Đồng hương đóng góp xây dựng trai đường Chùa Phước Bửu

DANH SÁCH ĐỒNG HƯƠNG ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG
TRAI ĐƯỜNG CHÙA PHƯỚC BỬU

Đến ngày 15/10/2013

 

 
STT
Họ và tên
SĐT
Địa chỉ
Số tiền
1
Ông TRƯƠNG THẾ KỶ
0908.464.691
 
5.000.000
2
Bà HỒ THỊ THU HƯƠNG
0908.085.789
 
5.000.000
3
Bà NGUYỄN THỊ HOA (Hạnh)
0918.494.326

Số 1 Đường 5, CX. Chu Văn An, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

5.000.000
4
Ông TRẦN VĂN GIÁP
0987.553.223
 
500.000
5
Bà TRƯƠNG THỊ HUYỀN
0903.771.921
 
500.000
6
Ông LÊ TRỌNG PHƯỚC ĐIỀN
0913.968.856
 
500.000
7
Bà HỒ THỊ LÀI
 
235/70A NKKN, P. 7, Q. 3, Tp.HCM
200.000
8
Ông LÊ TRỌNG QUẢNG
01223.542.230
4/55/3 Trần Khắc Chân, P. Tân Định
1.000.000
9
Bà HOÀNG HỒ XUÂN DIỆU
 
 
500.000
10
Ông LÊ TRỌNG CẢM
0908.607.757
 
2.000.000
11
LƯƠNG THANH DIỆM
083.8455903
44 Tân Canh, P. 1, Q. Tân Bình, Tp.HCM
1.000.000
12
HỒ THỊ KIM CÚC( PD Tâm Ngọc)
 
 
500.000
13
ĐOÀN VĂN QUẾ (PD Nguyên Tâm)
0907.148.491

47/72 Bùi Đình Túy, P. 24, Q. Bình Thạnh

1.000.000
14
Bà TRƯƠNG THỊ LỘI
0913.155.124
 
500.000
 
 
 
Tổng cộng:   23.200.000
 
(Hai mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng)
­­

Chúng tôi rất hoan nghênh bà con đã đóng góp xây dựng Trai Đường Chùa Phước Bửu theo Tâm Thư của thầy Nguyên Mãn trú trì chùa Phước Bửu tại làng. Số tiền trên chúng tôi đã chuyển về chùa đợt 1 vào ngày 18/10/2013: số tiền là 20.200.000đ. Đợt 2 vào ngày 28/10/2013 số tiền: 3.000.000đ.

Tổng cộng 2 đợt đã gửi là: 23.200.000đ (Hai mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng)

Thay mặt Hội Đồng Hương kính gửi lời cảm ơn.

  Tp.HCM, ngày 17 tháng 10 năm 2013
Scroll To Top