Đang tải...

HỘI ĐỒNG HƯƠNG THĂM HỎI CHÚC TẾT CUỐI NĂM GIÁP NGỌ

HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHƯỚC TÍCH
THĂM HỎI VÀ CHÚC TẾT QUÝ BÀ CON CAO TUỔI TẠI TPHCM
ngày 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọ

Thăm gia đình Cụ Ông Lê Trọng Nhơn (81 tuổi)


Thăm gia đình Cụ Ông Lê Trọng Nhơn (81 tuổi)

Thăm gia đình Cụ Ông Lê Trọng Nhơn (81 tuổi)

Thăm gia đình Cụ Ông Lê Trọng Sâm (87 tuổi) - Cụ Bà Sử Thị Kiến (83 tuổi)

Thăm gia đình Cụ Ông Lê Trọng Sính

Thăm gia đình Cụ Ông Lê Trọng Sính

Thăm gia đình Cụ Ông Lê Trọng Sính

Thăm gia đình Cụ Ông Lương Thanh Diệm
nguyên Chủ tịch, Chủ tịch Danh Dự HĐH Phước Tích
 

Thăm gia đình Cụ Ông Lương Thanh Diệm, nguyên Chủ tịch, Chủ tịch Danh Dự HĐH Phước Tích
Nhân dịp đón Xuân Ất Mùi 2015, thay mặt Hội kính chúc: Cụ Ông, Cụ Bà sống lâu trăm tuổi, luôn khỏe mạnh, sống vui vẻ cùng con cháu.
               
Kính chúc
Chủ tịch

HOÀNG VĂN HẠNH
Scroll To Top