Đang tải...

Khúc Âm Hồn

 
Hà Cát xứ - Tháp bảy tầng
Trầm-hương khói tỏa phù vân u-hồn
Nhân sinh âm vọng thiền môn
Mỏ chuông vô-ngã lưu hồn nơi đây
Dòng Ô-Lâu giữa trời mây
Đò đưa một kiếp cỏ cây lạnh buồn
Dù lưu linh cũng cội-nguồn
Dù cho lạc địa với muôn nỗi sầu
Bao năm không biết về đâu
Đất sâu thăm thẳm một mầu cô-đơn
Năm rồng thưa đức Thế-Tôn
Qui về an-vị âm hồn bốn phương
Dân Làng cổ - đốt nén hương
Đền cao tháp đứng vấn -vương nổi niềm
Người xa-xôi khắp mọi miền
Về đây tâm tưởng linh-thiêng đất trời
Vườn xưa nhà cổ nơi nơi
Ô-Lâu nước chảy ngàn đời nhớ thương
Giữa xuân mưa nắng vô-thường
Lung-linh cây Thị như dường nở hoa
Tháng ba phách-vía chan-hòa
Âm-hồn qui tụ đò qua rộn-ràng
Người Làng cổ - lòng mênh-mang
Sông xanh in bóng dấu vàng hoa-đăng
 
10/3/Nhâm Thìn
 
Lê Ngọc Thuận
Scroll To Top