Đang tải...

"Lễ hội tháng 8" tại Làng cổ Phước Tích

Nằm trong Chương trình hợp tác Phát triển Du lịch cộng đồng thông qua di sản tại Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Phong Điền, Ban điều hành Dự án JICA (Nhật Bản) tổ chức "Lễ hội tháng 8" tại làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền.

Lễ hội được diễn ra từ ngày 16/8/2011 đến ngày 28/8/2011 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như tour tham quan làng cổ Phước Tích; workshop ẩm thực; lễ hội đêm làng cổ; giới thiệu thiết kế bản đồ và sách làng cổ Phước Tích; các buổi tọa đàm: "Tiềm năng du lịch làng cổ Phước Tích", xây dựng Quy chế bảo tồn và phát huy làng cổ Phước Tích, kết quả khảo sát bảo tồn làng cổ Phước Tích...

Ngõ vào Làng cổ

Ẩm thực

Các nghệ nhân đang sản xuất Gốm

Các nghệ nhân đang sản xuất Gốm

Gốm Phước Tích
 
  
Gốm sau khi được nung

"Lễ hội tháng 8" nhằm  nối kết các hoạt động du lịch cộng đồng tại làng Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) với hoạt động Study tour tại làng cổ Phước Tích và khôi phục, phát triển những nét văn hóa truyền thống nơi đây. Trong chuỗi hoạt động Lễ hội mang đầy ý nghĩa nhằm khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch thông qua khai thác các giá trị di sản văn hóa truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị tại làng cổ Phước Tích theo hướng phát triển bền vững, mục tiêu mà Dự án "Phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển bền vững thông qua du lịch di sản" do tổ chức JICA (Nhật Bản) đã đề ra.

Theo huefestival.com

Scroll To Top