Đang tải...

Lịch sử và thăng trầm nghề gốm Phước tích

1. Lịch sử:

Ngài khai canh lập làng: Ngài Hoàng Minh Hùng, tục gọi là Nồi

Ngài tạo lập nghề gốm: Ngài Bổn Nghệ- Đào Nghệ

- Trước gốm Phước Tích đã có gốm Chămpa

- Trước 1947 Làm lu đoộc.

- Từ 1947-1954 Làm om tréc

- 1976-1980 Phục hồi Hợp tác xã Gốm. Làm tiểu sành

- Học tập gốm Hương Canh ( Hãi Dương) 1983

- Xây dựng lò bao, sản xuất lu, khạp Lái Thiêu. (Bình Dương) 1986

Học tập gốm Bát Tràng. Tinh chế đất.
Được đầu tư của huyện và giúp đỡ của thân nhân. Lò ga và đào tạo thợ. Các bộ bình chén uống trà, các loại ấm đã ra đời..Hiện đã làm được một số gốm đẹp.

2. Cách làm gốm Phước tích

Nguồn đất, nguồn củi đều ở xa làng.
Cách làm đơn giản và nặng nề
Nguồn đất sét không qua tinh lọc, đòi hỏi nhiều nhiên liệu.
Cách xên chuốc của Phước Tích khác với các làng nghề gốm khác.

3. Suy nghĩ về những di tích gốm Champa có ở Mỹ Xuyên và gốm Phước tích Chămpa

Kỹ thuật: Gốm Chămpa không bền, chỉ chất đống và đốt bằng rơm rạ.
Đất làm gốm Champa : Cần suy nghĩ, Đất đỏ qua chế biến, đất Đồng Hầm, đất đồng Kẻ Né (Ma Nê)
Phước Tích
Đất sét địa phương. Nhiên liệu là củi. Lò bầu. Lò ngả. Xên chuốc.
Phải chăng người Champa đã lấy nguồn đất đỏ có ở vùng Mỹ Chánh- Câu Nhi rồi chế biến, lọc để có nguồn nguyên liệu đất gốm ?
Scroll To Top