Đang tải...

Lời cảm tạ tang lễ Cụ bà: Hoàng Văn Lộc

Đại gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:
- Ban thường trực Làng cổ Phước Tích
- Ban quản lý Làng cổ
- Hội người cao tuổi
-  Các ban ngành, đoàn thể thôn Phước Phú
- Niệm phật đường Phước Phú
- Niệm phật đường Phước Lễ - Triệu Phước - Quảng Trị
- Xóm Xuân Viên
- Bà con nội ngoại Họ Hoàng Văn Làng cổ Phước Tích
- Hội đồng hương thành phố Hồ Chí Minh và phụ cận
- Nhạc sĩ Quốc An
- Quý thông gia
 - Nhà hàng Khách sạn Vườn Hồng
- Quý bà con, thân hữu gần xa đã đến an ủi, thăm hỏi, giúp đỡ, trợ tang và tiễn đưa mẹ của chúng tôi là:
Cụ bà: Hoàng Văn Lộc
Nhũ danh Đoàn Thị Nậy – Pháp danh Nhật Đại
Đến nơi an nghĩ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối, có gì thiếu sót kính mong quý Bà con niệm tình tha thứ.
-------------------------------------------
Con trai trưởng: Hoàng Văn Tài
Con trai thứ: Hoàng Văn Trung, HoàngVăn Hạnh
 Hoàng Văn Phước, Hoàng Văn Lai
Con gái: Hoàng Thị Mai
Con dâu, con rễ, cháu chắt nội ngoại, đồng cảm tạ
Scroll To Top