Đang tải...

Miếu Cô Hồn

Ngoài công việc chăm lo phần mộ cho những người đã qua đời, không rõ họ hàng, không người nối tự, không ai chăm nom, phát sẽ tại nghĩa trang Hà Cát,việc chăm lo hương khói, giỗ chạp cho các vong hồn khi còn sống không nơi nương tựa, ăn chợ ngủ đường nặng lòng trắc ẩn, lúc chết chẳng người khói hương, Làng lập miếu để thờ.
Lúc đầu miếu được xây tại xóm Thượng Hoà (gần Cồn Trèng)
Năm 1878, miếu được dời về xây dựng trong khuôn viên chùa Phước Bửu. Hy vọng nhờ lời kinh tiếng mõ vong hồn những người xấu số bớt cảnh cô đơn mà siêu sanh lạc quốc.
Scroll To Top