Đang tải...

Miếu Liễu Hạnh

Miếu nằm tại vị trí xóm Hạ Hoà (xóm Cầu) một bên là nhà thờ họ Nguyễn Phước Đình bên kia là nhà thờ họ Nguyễn Bá .

Mặt quay ra hướng hợp lưu của hai dòng sông Ô Lâu và Thác Ma.
Miếu có lối kiến trúc thế kỷ 19.
Bên cạnh miếu đoàn khảo sát phát hiện một số di vật Chăm

Scroll To Top