Đang tải...

Ngũ Hành Miếu

Miếu xây dựng tại vị trí xóm Hạ Hoà, quay mặt về hướng Tây Bắc , cạnh nhà thờ họ Đoàn, phía trước là Hà Sen.

Không biết miếu xây dựng lần đầu vào năm nào. Đến năm 2007,khi tiến hành tôn tạo thì thấy phía sau gần móng có ghi năm 1903" không rõ năm 1903 là năm xây dựng hay là lần tôn tạo trước đây?
Phía trước miếu ghi 3 chữ Ngũ Hành Miếu và 2 câu đối bằng chữ Hán có nội dung :
Bảo lê dân huệ cố miên trường
Thành vạn vật thiên linh ứng tại

Nghĩa :
Bảo hộ dân chúng, ân huệ gia cố lâu dài
Vạn vật do Ngũ Hành sinh khí linh ứng tại đây
Khuôn viên miếu còn có nhiều dấu ấn lịch sử kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Scroll To Top