Đang tải...
Họp mặt hội đồng hương xuân Canh Dần 2010

Họp mặt hội đồng hương xuân Canh Dần 2010

Hôm nay Ngày 4 Tết năm Canh Dần ! Toàn thể con cháu làng Phước Tích đang sinh sống tại Tp.Hồ Chí Minh và các vùng lân cận đã tụ về tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Kiêm để dự lễ họp mặt đầu Xuân Canh Dần 2010

Họp trù bị tổ chức họp mặt đầu Xuân Canh Dần 2010

Họp trù bị tổ chức họp mặt đầu Xuân Canh Dần 2010

Họp trù bị họp mặt đầu Xuân Canh Dần 2010 của Ban liên lạc Hội đồng hương Phước Tích tại Tp. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận để chuẩn bị cho buổi họp mặt hội đồng hương làng cổ Phước Tích đầu xuân Canh Dần

Scroll To Top