Đang tải...

Phước Tích đón 3.802 lượt khách

6 tháng đầu năm 2014 Phước Tích đã đón và phục vụ 3.802 lượt khách đạt 253% so với kế hoạch cả năm, tăng 380% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng doanh thu đạt 152.000.000 đồng.
Trong công tác bảo tồn, phát huy di sản Ban quản lý phối hợp với đơn vị thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sư dụng công trình tu bổ cấp thiết ngôi nhà rường cổ của bà Lương Thanh Thị Hén với tổng mức đầu tư 460 triệu đồng. Thuê đơn vị tư vấn, khảo sát tình trạng xuống của những ngôi nhà rường cổ trong làng, lập hồ sơ tu bổ cấp thiết. Phối hợp với SVHTT&DL hoàn thành dự án “Phòng chống côn trùng hư hại hại gỗ cho khu di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ Phước giai đoạn I”. Đây là một dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong nõ lực bảo tồn chống xuống cấp cho các nhà rường cổ và di tích trong khi nguồn kinh phí tu bổ hàng năm còn hạn hẹp. Hệ thống các điểm di tích, nhà rường, nhà thờ họ đều được sự quan tâm, chăm sóc của người dân Phước Tích góp phần ý nghĩa rất quan trọng trong công tác bảo tồn, gìn giữ hệ thống di sản quý giá của ngôi làng.

Trong thời gian tới, tiếp tục tập trung công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, mở rộng tìm kiếm những đối tác, lữ hành du lịch mới nhằm tăng lượng khách đến Phước Tích, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tập huấn nâng cao nghiệp vụ du lịch cho người dân trong phát triển du lịch cộng đồng. Đối với công tác bảo tồn, tiến hành hoàn thành hồ sơ di tích đối với các điểm di tích trong Làng di sản Phước Tích, hoàn thành hồ sơ Cây di sản đối với Cây Thị.
 
Theo Văn Bốn (TRT)
Scroll To Top