Đang tải...

PHƯỚC TÍCH :TƯNG BỪNG NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT 16.11.2014

Sáng ngày 16 tháng 11, Ban công tác mặt trận thôn Phước Phú, làng cổ Phước Tích đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2014.
Tại ngày hội các đại biểu, bà con nhân dân đã nghe đại diện Ban công tác Mặt trận ôn lại truyền thống 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2014), nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghe báo cáo tổng kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động; nghe báo cáo tổng kết tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2014.
Năm 2014, với sự nỗ lực cố gắng của bà con nhân dân và chính quyền các cấp, Phước Tích đã thu được những kết quả quan trọng trên lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn mới có chuyển biến tích cực. Trong năm 2014 có 100% gia đình đạt chuẩn văn hoá.
Trên lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bà con nhân dân làng cổ Phước Tích đã nỗ lực, tham gia nhiệt tình và có hiệu quả trong việc quảng bá hình ảnh du lịch Phước Tích đến với du khách trong nước và quốc tế, phát triển du lịch cộng đồng; nghề và làng nghề truyền thống được bảo tồn và phát triển, di sản văn hoá vật thể, phi vật thể được lưu truyền, nhà rường truyền thống được tu bổ, sữa chữa…
Dịp này, Ban công tác mặt trận thôn Phước Phú đã trao danh hiệu các danh hiệu gia đình văn hoá, phát động quỹ vì người nghèo, và trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó.                                    
Ngọc Nam (BQL làng cổ Phước tích)
Scroll To Top