Đang tải...

ĐÁM TANG CỤ ÔNG NGUYỄN ĐÌNH LIÊN

HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHƯỚC TÍCH TẠI TP.HCM
Vô cùng thương tiếc báo tin

Cụ Ông :NGUYỄN ĐÌNH LIÊN

         Sinh năm :1935 (Ất Hợi)
                           Quê quán :Phước Tích - PhongHòa - Phong Điền - Thừa Thiên Huế
 Tạ thế lúc  10g00 Ngày 25 tháng 02 năm 2016
                                            (  Nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Bính Thân )
  Nhập liệm : 19g00 Ngày 25 tháng 2 năm 2016
                                            ( Nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Bính Thân )
                   Linh cửu Quàn tại : Số nhà 23 Kiệt 110 Đường Kim Long , Phường Kim Long, TP. Huế
      Động Quan : 05g00 Ngày 01 Tháng 3 năm 2016
                                              ( Nhằm Ngày 23 tháng Giêng năm Bính Thân )


   HƯỞNG THƯỢNG THỌ : 82 tuổi


                HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHƯỚC TÍCH TẠI TP.HCM & VÙNG PHỤ CẬN:
                  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN VÀ CẦU XIN LINH HỒN CỤ
           VÃNG SANH NƠI MIỀN CỰC LẠC

TB: Họ Nguyễn Phước tập trung Kính  điếu vào lúc 9g00 ngày 28 tháng 2 năm 2016
 
  T/M . Hội Đồng Hương Phước Tích
    Chủ tịch
      Hoàng Văn Hạnh
Scroll To Top