Đang tải...

THÔNG BÁO ĐÁM TANG ÔNG LÂM QUANG TRÍ (con trai trưởng ô Lâm Văn Thi)

TIN BUỒN

HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHƯỚC TÍCH
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

 
Ông LÂM QUANG TRÍ
Pháp danh           : Nhuận Dũng
Sinh năm             : 1972
Đã từ trần lúc 15g15 ngày 08.11.2014
(nhằm ngày 16 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ)

HƯỞNG DƯƠNG 43 TUỔI

Nhập quan           : 7g10 ngày 09.11.2014
(nhằm ngày 17 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ)
Linh cữu quàn tại: C12/32/5 Ấp 3, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP. HCM
Lễ động quan vào lúc 7g00 ngày 11.11.2014
(nhằm ngày 19 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ)
Sau đó linh cữu được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa
Đồng hương viếng vào lúc 12g30 ngày 10.11.2014

HĐH CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN VÀ CẦU XIN HƯƠNG HỒN
VÃNG SANH CỰC LẠC
                                                                            
                                                                               Chủ tịch
            
                                                                        Hoàng Văn Hạnh 
Scroll To Top