Đang tải...

Thư cảm tạ và mời dự lễ hoàn công Chùa Phước Bửu

Chùa Phước Bửu                                                  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

       NPĐ Phước Phú
 Làng cổ Phước Tích-Xã Phong hòa                     

Huyện Hương Điền-Tỉnh Thừa Thiên          Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 
Thông Báo

‘’ Trích yếu : Thư cảm tạ và mời dự lễ hoàn công’’

 
Kính gởi : Quý Đạo hữu, nam nữ thiện tín và bà con đồng hương Làng cổ Phước Tích
 

Nhờ sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Chính quyền địa phương xã nhà, đặc biệt với sự ủng hộ nhiệt tình của Quý đạo hữu, nam nữ thiện tín và bà con đồng hương Làng cổ Phước Tích đã hoan hỷ cúng dường tịnh tài tịnh vật, góp phần xây dựng các công trình tu sửa hậu liêu nơi thờ tự Chư vị Tiên linh và đạo hữu quá cố, xây dựng mới trai đường của Chùa Phước Bửu – Niệm Phật Đường Phước Phú.

Sau hơn 3 tháng thi công xây dựng, tu sữa, khắc phục do thời tiết mưa bão trở ngại, với sự tích cực của thợ và công nhân, nay các công trình xây dựng đã được hoàn thành viên mãn.

Thay mặt Bổn tự, Ban Hộ tự và toàn thể đạo hữu Khuôn hội Phước Phú, chúng tôi chân thành cảm niệm kính tri ân và tán dương công đức của Quý vị. Xin hồi hướng công đức lên ngôi Tam Bảo và nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn. Quý vị cùng gia quyến thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường như ý.

Chùa sẽ tổ chức lễ hoàn công vào lúc 14h ngày 15 tháng 10 năm Quý Tỵ (tức ngày 17/11/2013).

Trân trọng thông báo, Kính mời Quý vị quang lâm tham dự bữa cơm thân mật vào lúc 14 giờ để cùng chia sẽ niềm vui hoàn mãn.

Xin Quý vị hoan hỷ thông cảm, thông báo này thay cho giấy mời.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát Ma ha tát.

Phước Tích, ngày 04 tháng 11 năm 2013                                                                                  

Đại Đức Thích Nguyên Mãn
 
Một số hình ảnh thi công xây dựng Trai Đường
Scroll To Top