Đang tải...

Thư mời Tảo Mộ và Hiệp Tế HỌ LƯƠNG VĨNH

THƯ MỜI

Ban Tổ Chức Đại Lễ Khánh Thành Từ Đường
Tảo Mộ và Hiệp Tế
HỌ LƯƠNG VĨNH thuộc
Làng Cổ Phước Tích :
Trân Trọng Kính Mời Con Cháu Nội Ngọại Xa Gần về tham dự Đại Lễ         
Thời Gian : 7 giờ ngày 24 tháng 7 năm Canh Dần
(  Nhằm ngày 2 tháng 9 năm 2010)
 Địa Điểm   : Từ Đường Họ Lương Vĩnh
Thuộc Làng Cổ Phước Tích Xã Phong
Hòa Huyện Phong Điền,Tỉnh Thừa Thiên
Rất vinh hạnh được đón tiếp.

TM Ban Tổ Chức Đại Lễ
Tộc Trưởng


Lương Xâu

 

 

 

Scroll To Top